กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ชาเตอร์ ของพระภิกษุและสามเณรที่พำนักในวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF