กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเจตนาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับเจตน์จำนงเสรีของ ฌอง -ปอล ซาร์ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล