กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราหนี้สินต่อทุน ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้