วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของความเป็นชอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy