วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy