วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ THE IMPACT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON LECTURER PERFORMANCE: A CASE STUDY OF UNIVERSITY IN BEIJING, CHINA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy