กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพลักษณ์ “ธรรมราชา” ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล