กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF