กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม: ปัจจัยการบริหารองค์การยุคใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF