เรียน ผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   ในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา นั้น ขอให้ผู้ตีพิมพ์บทความดำเนินการตามขั้นตอนการต่อไปนี้
     1. สมัครลงทะเบียนในเว็บไซต์ของวารสาร และส่งบทความแนบในระบบของเว็บไซต์
     2. กรอกใบสมัคร
     3. จัดบทความตามรูปแบบที่แนบมานี้
     4. ชำระค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความ 3000 บาท
มาที่ ชื่อบัญชี นางสาวเสาวนี สิริสุขศิลป์  เลขที่บัญชี 793-284237-6 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
แล้วส่งเอกสารทั้งสามอย่าง คือ ใบสมัคร   บทความที่ถูกต้อง  และสลิปการโอนเงิน  มาในเมลล์
saotri@kku.ac.th , cc1: parnkan@kku.ac.th ,cc2 : moreecom@gmail.com พร้อมกันครั้งเดียว   และให้ท่านสมัครสมาชิกพร้อมแนบบทความในวารสารบริหารการศึกษาในระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU
 
ระยะเวลาการตอบรับและแก้ไขประมาณ 30 วันหลังจากส่งบทความให้ Reviewer 2 ท่าน อ่าน และผู้วิจัยนำไปแก้ไขทั้งนี้ได้แนบตัวอย่างบทความที่รูปแบบถูกต้อง มาให้ดูด้วยแล้วเพื่อจะทำให้จัดบทความได้ง่ายขึ้น
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ >> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ขอบคุณมากค่ะ
 
ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 086-496-6355
หากติดปัญหาเรื่องการส่งวารสาร หรือปัญหาอื่นๆ ติดต่อฝ่ายไอที  ดร.โต่ 0909305105