วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์วิถีใหม่ที่บูรณาการความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยีในวงจรชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล