วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล