วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบการปฏิบัติงานสอน เรื่อง โครงสร้างแบบจุดของลิวอิส โดยใช้โมเดลแม่เหล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล