วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ THE EFFECT OF TRAINING PACKAGE DEVELOPMENT IN PREPARING THE READINESS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN NORTHEASTERN THAILAND TOWARD THE ASEAN COMMUNITY Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล