วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ AEROBIC EXERCISE: EXERCISE FOR PREVENTION OF NONCOMMUNICABLE DISEASES Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล