กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ตามแนวคิดของไฮสโคปเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกษมพิทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy