กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติต่อรูปลักษณ์ตนเอง ความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก และพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาลจากสองสถาบันการศึกษา: การศึกษานำร่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy