กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล