กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปลี่ยนมุมมองของการจัดการวิกฤตด้วยแนวคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล