กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy