กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการซัพพลายเยอร์ที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลัง ในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดเล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล