กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ตัวแบบดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [The Analysis of Networked Readiness Index Model] Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy