กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy