กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy