กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จารึกซับจำปา 2 ไม่ได้ชำรุดมากอย่างที่คิด: ข้อเสนอใหม่เรื่องฉันทลักษณ์ คำอ่าน คำแปล และคำศัพท์ว่า “เศาทฺโธทนิ” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy