กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พุทธทำนายความฝันพระเจ้าปเสนทิโกศล ฉบับหอสมุดแห่งชาติ : ความสัมพันธ์กับเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF