กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหมายและลักษณะการใช้คำว่า “ก่อ” และ “สร้าง” ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy