การพัฒนาการกระโดดยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล

Main Article Content

นิวัฒน์ บุญสม

บทคัดย่อ

การยิงประตูบาสเกตบอล หมายถึง การออกแรงส่งลูกบาสเกตบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปยังห่วงประตูและลงห่วงประตูได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการยิงประตูในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลมีหลายลักษณะ สามารถจำแนกลักษณะการยิงประตูบาสเกตบอลที่เป็นพื้นฐานสำคัญได้ 3 ลักษณะ คือ การยืนยิงประตู (Set Shot) การกระโดดยิงประตู (Jump Shot) และการยิงประตูใต้แป้นหรือเลย์อัพ (Lay-up Shot) การกระโดดยิงประตู เป็นลักษณะการยิงประตูที่มักพบมากระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากยากต่อการป้องกัน
มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ได้แก่ กลศาสตร์การยิงประตูที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การทรงตัว (Balance) การมองหรือเล็ง (Sight) การส่งแรงตาม (Follow-through) และการจัดแนวข้อศอก (Elbow-in Alignment) มุมในการยิงประตูที่เหมาะสมและมีโอกาสลงห่วงประตูมากที่สุด คือ มุมประมาณ 60 องศา ทั้งทางด้านซ้ายและขวามือของห่วงประตูใช้การเล็งด้วยการอาศัยขอบห่วงประตูด้านตรงข้ามเป็นเป้าหมาย และระยะในการยิงประตูที่ได้ผลมากมากที่สุด คือ ระยะใกล้ ส่วนความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสามารถประเมินโดยใช้แบบทดสอบความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล (Basketball Jump Shooting Accuracy Test: BJSAT)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)

References

Brenton, J.B., Ashley, J.C., Aaron, T.S., & Spiteri, T. (2019). “The validity and reliability of the Basketball Jump Shooting Accuracy Test”. Journal of Sports Sciences February: 1-7.

Charoensupmanee, T. (1995). Course Handout PE 161: Basketball 1. Faculty of Physical Education Srinakharinwirot University. (in Thai)

Chugrithai, C. (2020). The Effects of Core Stability and Basketball Shooting Techniques on the Accuracy of Mid-range Jump Shots among Male Basketball Players. Master of Education Thesis in Health Education and Physical Education Faculty of Physical Education Srinakharinwirot University. (in Thai)

Department of Physical Education. (2007). Training Guide for Basic Basketball Coaching. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)

Gulthawatvichai, T. (2007). Basketball techniques and skills. 3th ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Hongiaroenkul, N. (2013). The Effect of Plyometric Training on Jump Shot Accuracy of Basketball Players at Variety of Distance. Master of Education Thesis in Physical Education Graduate School Thaksin University. (in Thai)

International Basketball Federation (FIBA). (2020). Official Basketball Rules 2020. Mies: FIBA Central Board.

Krause, J. & Nelson, C. (2019). Basketball Skills and Drills. 4th ed. Illinois: Human Kinetics.

Phimpha, U. (1997). Official Basketball and Rule Referees. Bangkok: Thai Watana Panich. (in Thai)

Rodphothong, P. (1983). Basketball Book. Bangkok: Odeon Store. (in Thai)

Samatchai, N. (1992). Course Handout: Basketball. Faculty of Physical Education Srinakharinwirot University. (in Thai)

Sattam, J. (2012). The Accuracy of Shooting in Male Basketball Players in The 40th National Games. Master of Education Thesis in Physical Education Graduate School Srinakharinwirot University. (in Thai)

Sirinantaphan, P. (2014). The Accuracy of the Phase Angle Jump Shot in Basketball Young Men’s Basketball Chaiyaphum. Research Report. Institute of Physical Education Chaiyaphum Campus. (in Thai)

Somkiat, N. (1987). Jump Shot Accuracy at Various Distances and Angles of Male Basketball Players. Master of Education Thesis in Physical Education Graduate School Srinakharinwirot University. (in Thai)

Thongchat, P. (1978). The accuracy of Basketball Jump Shooting by Banking and Clean Shots from Designated Distances and Angles. Master of Education Thesis in Physical Education Graduate School Srinakharinwirot University. (in Thai)

Wissel, H. (2004). Basketball : STEPS TO SUCCESS. 2nd ed. Illinois: Human Kinetics.