กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อความสอดคล้องของการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของ หลักสูตร: กรณีศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF