กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้าสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy