[1]
วรวงศ์พิทักษ์จ., “Model for Wickerwork Product Group’s Sustainable Management from Pandanus in Pongbulo Community, Sateng Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province”, J Acct & Mgmt, vol. 12, no. 4, pp. 55-66, Dec. 2020.