[1]
กันธวัง ย., ตั้งเอกจิต ม., and เลาหะวิสุทธิ์ ส., “Determinants of Audit Fees for Companies Listed on the Market for Alternative Investment”, J Acct & Mgmt, vol. 11, no. 1, pp. 22–36, Aug. 2019.