[1]
เรืองรอง อ., “โดยสำคัญ ‘ปัญญา’ ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา”, Inst Cult Art J, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 9–18, มี.ค. 2017.