[1]
คงสำราญ ป., “ปรารถนา คงสำราญ”, Inst Cult Art J, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 5, ธ.ค. 2022.