[1]
แซ่เจี่ย ธ., “การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์”, Inst Cult Art J, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 137–149, ธ.ค. 2022.