[1]
สิริมงคลกาล ส., “เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 120–148, มิ.ย. 2022.