[1]
แซ่ตั้ง น., “ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ ‘ถึงคน...ไม่คิดถึง (2559)’ ”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 10–18, มิ.ย. 2022.