[1]
พรอำไพสกุล น. และ มหาวรากร ส., “เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ ‘กลียุค’ ในสังคมไทย”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 44–54, มิ.ย. 2022.