[1]
ศรีระแก้ว ว. และ มหาวรากร ส., “วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม”, Inst Cult Art J, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 21–33, ธ.ค. 2021.