[1]
อินทรัตน์ส., “ปฏิภาณสร้างฐานชีวิต”, Inst Cult Art J, ปี 13, ฉบับที่ 1, 1.