[1]
แพทย์หลักฟ้าจ., “กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย”, Inst Cult Art J, ปี 13, ฉบับที่ 1, 1.