[1]
วังเย็นจ., “แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา”, Inst Cult Art J, ปี 13, ฉบับที่ 1, 1.