[1]
มหาอินทร์ก., “สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่”, Inst Cult Art J, ปี 13, ฉบับที่ 1, ก.ย. 2012.