[1]
แสงวชิระภิบาลส., “CREATIVE DESIGN : A CASE STUDY OF SELECTED THAI CONTEMPORARY ARTIST’S WORKS”, Inst Cult Art J, ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 182 - 197, ธ.ค. 2018.