[1]
ประทีปะวณิชศ., “การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, Inst Cult Art J, vol. 20, no. 1, pp. 146 - 159, Dec. 2018.