[1]
ภิรมย์รักษ์เ., “KHUEN LOY IN KHON”, Inst Cult Art J, vol. 21, no. 1, pp. 128 - 136, Dec. 2019.