บุญญะเดโชน. ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น. Institute of Culture and Arts Journal, v. 20, n. 1, p. 24-35, 27 Dec. 2018.