(1)
คงสำราญ ป. ปรารถนา คงสำราญ. Inst Cult Art J 2022, 24, 5.