(1)
ทรัพย์ศรีสัญจัย ว.; วุฒิฤทธากุล ว. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว. Inst Cult Art J 2022, 23, 106-119.