(1)
พรอำไพสกุล น.; มหาวรากร ส. เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ “กลียุค” ในสังคมไทย. Inst Cult Art J 2022, 23, 44-54.